ผู้ติดในกาม

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2547

 

ผู้ติดในกาม

 

ผู้ติดใจในการบริโภคกาม ยินดีหมกมุ่นในกามทั้งหลาย

ย่อมไม่รู้สึกซึ่งความถลำตัว

เหมือนปลาถลันเข้าลอบที่เขาดักไว้ไม่รู้สึกตัวฉะนั้น

 

สํ. ส. ๑๕/๑๐๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร