ผู้ไม่รู้จักเวลา

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2547

 

ผู้ไม่รู้จักเวลา

 

ไก่ตัวนี้ มิได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่

มิได้อยู่ในสำนักของอาจารย์

จึงไม่รู้จักเวลาที่ควรขันหรือไม่ควรขัน

 

อกาลราวีชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร