อานิสงส์แห่งปิยวาจา

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้มีปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อยๆ

เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือตนเอง
ผู้นั้นย่อมมีผู้บูชาในท่ามกลางชุมชน
แม้ภายหลังเขาย่อมไปสู่สุคติ

 

ขุ. ชา. วีสติ. ๒๗/๔๒๗

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร