อิ่มด้วยปัญญา

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2548

 

 

“บรรดาความอิ่มทั้งหลาย
ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ
ผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกาม
ตัณหาทำผู้อิ่มด้วยปัญญาไว้ในอำนาจไม่ได้"


 

ขุ. ชา. ทุ. วาทส. ๒๗/๓๒๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร