สมณะ

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2548

 

สมณะ

 

“ผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้ด้วยประการทั้งปวง

ท่านเรียกผู้นั้นว่า สมณะ

เพราะเป็นผู้ระงับบาปทั้งหลายได้"


 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๐

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร