คุณธรรมของบัณฑิต

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2549

 

 

“เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ

มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำ

สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘