มิตร 1

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2546

 

 

ความสุขกายสบายจิตจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้
เพราะสังสรรค์กับมิตรคนใด
ผู้ฉลาดพึงทำปฏิบัติแบบมิตรนั้น
ให้มีอยู่เสมอในตน ในกิจกรรมทุกอย่าง

 

พยัคฆชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๔๑๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร