ผู้เศร้าโศก

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2547

 

 

คนเขลา ไม่มั่นคงในศีล ถูกติเตียนในโลกนี้

และละโลกไปแล้ว ย่อมเสียใจในอบาย

ชื่อว่าย่อมเสียใจในที่ทั้งปวง

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร