ผู้ถึงความย่อยยับ

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2546

 

 

 

ผู้ใด มีผู้หวังดี มุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูล
ช่วยว่ากล่าวตักเตือนอยู่ แต่ไม่ยอมทำตาม
ผู้นั้น ย่อมถึงความย่อยยับ นอนเสียใจอยู่
เหมือนกาไม่เชื่อคำนกพิราบ
เลยตกอยู่ในมือศัตรู

 

กโปตกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๔๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร