การให้ 2

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2546

 

เมื่อมีน้อย ก็ควรให้แต่น้อย
เมื่อมีปานกลาง ก็ควรให้ปานกลาง
เมื่อมีมาก ก็ควรแบ่งให้มาก
การไม่ให้เลย ดูไม่เหมาะ

 

โกสิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๒๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร