ตัดเครื่องผูก

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2549

 

 

“ราคะ โทสะ และอวิชชา อันผู้ใดหลุดพ้นแล้ว

ผู้นั้นเป็นผู้คงที่มีสายล่ามขาดแล้ว

ไม่มีเครื่องผูกย่อมไม่ติดในที่นั้น”

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร