สัจธรรม

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2548

 

 

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ทั้งคนโง่และคนฉลาด

ทั้งคนรวยและคนจน

ล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูทั้งนั้น


 

ทสรถชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๑๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร