ธีรชน

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2548

 

ธีรชน

 

ผู้ใด ระมัดระวังอินทรีย์เหล่านั้น รู้จักอินทรีย์ ๖

ตั้งอยู่ในธรรม ยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยน

ล่วงกิเลสเครื่องข้องเสียได้ ละทุกข์ได้ทั้งหมดเที่ยวไป

ผู้นั้นเป็นธีรชน ย่อมไม่ติดในสิ่งที่เห็นแล้วและได้ฟังแล้ว


 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๔

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร