การคบมิตร

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2547

 

 

ยอย่องคนไม่ดี และคบหากับคนไม่ดี
ย่อมตกเป็นเหยื่อของเขาแน่นอน
เหมือนเสือโคร่งคืนชีพจับมาณพผู้ร่ายมนต์
ปลุกชีพตนขึ้นมากินเสียฉะนั้น

 

สัญชีวชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๐

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร