ภัยแห่งความหลง

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2549

ภัยแห่งความหลง

 

“ผู้หลงย่อมไม่รู้อรรถ ผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรม

ความหลงครอบงำคนใด เมื่อใด

ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น”

 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร