ยึดเหนี่ยวพระนิพพาน

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2549

 

 

“คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงำความหลับ

ความเกียจคร้าน ความท้อแท้

ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท

ไม่พึงตั้งอยู่ในความทะนงตัว”

 

ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร