มีสติ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2547

 

 

บุคคลไม่เพลินเวทนาทั้งภายในและภายนอก

มีสติดำเนินอยู่อย่างนี้ วิญญาณย่อมดับ


ขุ. จู. ๓๐/๒๑๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร