เวลาในชีวิต

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2548

 

 

“กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป

ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป

ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น

พึงทำบุญอันนำสุขมาให้”


สํ. ส. ๑๕/๘๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร