คนมีโชค

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2548

 

คนมีโชค

 

คนไม่มีโชค มีศิลป์หรือไม่มีศิลป์ก็ตาม

ขวนขวายรวบรวมทรัพย์ใดไว้เป็นอันมาก

ส่วนคนมีโชคย่อมบริโภคทรัยพ์เหล่านั้น


 

ชุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๑๗

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร