พระจันทร์พ้นจากเมฆ

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2548

 

พระจันทร์พ้นจากเมฆ

 

ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ด้วยกรรมดี

ผู้นั้นย่อมยังโลกนั้นให้สว่าง

เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น


 

ม.ม.๑๓/๔๘๗

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร