ปิยวาจา

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ควรกล่าววาจาที่น่ารัก อันผู้ฟังยินดีเท่านั้น

เพราะคนดีไม่นำพาคำชั่วของผู้อื่นแล้ว กล่าวแต่คำไพเราะ

 

ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร