ผู้เป็นหนี้

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใด กู้หนี้เขามากินมาใช้แล้วหลบหนีไป

ด้วยปฏิเสธว่าหนี้ของท่านไม่มี

พึงรู้ผู้นั้นว่าเป็นคนเลว


 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๙๐

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร