ผู้ไม่มีปัญญา

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2547

 

 

การบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์
ก็นำความสุขมาให้ไม่ได้เลย
ผู้มีปัญญาทรามย่อมพร่าประโยชน์
ดุจลิงเฝ้าสวนฉะนั้น


 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร