คุณธรรมที่ทำให้เจริญ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใด มีคุณธรรมที่ทำให้เจริญอย่างยิ่ง ๔ อย่าง
คือพูดจริง ๑ วิจารณญาณ ๑
ความเพียร ๑ ความเสียสละ ๑
ผู้นั้น ย่อมครอบงำศัตรูได้

 

กุมภีรชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๙๗

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร