คนอกตัญญู

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2547

 

 

ขนาดพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างยากลำบากเห็นปานนี้
ผู้เป็นลูกกลับไม่ปรนนิบัติดูแลท่าน
ชื่อว่าประพฤติผิดในพ่อแม่
ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก

 

โสณนันทชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๔๘๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร