ไม่ชื่อว่าคนดี

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ที่ประชุมที่ไม่มีคนดี ไม่ชื่อว่าเป็นที่ประชุม
คนที่ไม่พูดถึงคุณธรรม ไม่ชื่อว่าคนดี


 

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๐๕