ข้าราชการ

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ข้าราชการ เมื่อเจ้านายทราบถึงความประพฤติ
สติปัญญา และความสะอาด โปร่งใส
ย่อมให้ความไว้วางใจ
แม้ความลับ ก็ไม่ปิดบัง


 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๘๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร