ไม่ยินดีในกาม

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2548

 

ไม่ยินดีในกาม

 

กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก

บัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ใยดีในกามแม้เป็นทิพย์


 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๐

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร