ผู้ใดฉลาดในการแยกแยะเหตุผล

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

    "ผู้ใดฉลาดในการแยกแยะเหตุผล มีความขยันไม่เกียจคร้าน มีความเพียรทำงานตามเวลา ผลงานของผู้นั้นย่อมสำเร็จ"  เตสกุณชาดก

 

    ผู้ที่มีความเพียรพยายาม จะทำอะไรย่อมประสบผลสำเร็จ ดังคำกล่าวที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญา จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ ชีวิตของผู้มีความเพียรเป็นชีวิตที่ประเสริฐ จะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่า เพราะเข้าถึงธรรมะภายในได้ ถ้ายังเข้าไม่ถึง อย่าเพิ่งคลายความเพียร ชีวิตเราต้องสู้กันต่อไป สู้กับกิเลสอาสวะ จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม ดังนั้นต้องหมั่นเพิ่มเติมกำลังใจให้กับตนเอง อย่าได้ท้อแท้หรือท้อถอยในการทำความดี ในการฝึกใจให้หยุดนิ่ง หมั่นปรารภความเพียรให้สม่ำเสมอ ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ถ้าไม่เข้าถึงเป็นไม่เลิก  หากทำความเพียรให้กลั่นกล้าเช่นนี้ จะต้องเข้าถึงพระภายใน อย่างแน่นอน