ศีลเป็นที่พึ่ง

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2550

 

 

ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย

เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง

เพราะฉะนั้น ควรชำระศีลให้บริสุทธิ์

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร