เปลื้องบาป

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2550

 

เปลื้องบาป

 

ถ้าประสพสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ

ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้น

 

 

ขุ. ชา. ปญฺญาส. ๒๘/๒๕