ระงับเวรด้วยขันติ

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2549

 

 

 

เสนาแม้หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยพระราชารบอยู่

ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้

(เพราะว่า) เวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลัง ย่อมสงบระงับ

 

ขุ. ชา. จตตาฬีส. ๒๗/๕๓๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร