ผู้บำรุงบิดามารดา

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใด บำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดา ด้วยข้าวด้วยน้ำ
ผู้นั้น ย่อมไปสัมปรายภพภายภาคหน้า
ย่อมเข้าถึงสุคติ โดยไม่ต้องสงสัย


ตักกลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๓๖

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร