เครื่องผูกมิตร

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2547

 

ผู้ที่รู้สึกถึงความผิดที่ตนทำไว้
และผู้ที่ยอมรับการขอโทษของผู้ทำผิด
ทั้งสองคนนี้ย่อมกลมเกลียวกันยิ่งขึ้น
ความสัมพันธ์ของพวกเขาย่อมไม่เสื่อมคลาย


 

กัสสปมันทิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๔๘