ธรรมของสัตบุรุษ

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2547

 

 

ราชรถที่งามตระการตายังต้องเสื่อมโทรม
ถึงร่างกายมนุษย์ก็จะต้องเสื่อมโทรมเช่นกัน
แต่ธรรมของสัตบุรุษหาได้เสื่อมโทรมไม่
สัตบุรุษกับสัตบุรุษด้วยกันย่อมรู้กันได้


 

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๒๖