ผู้ควรแก่การประพฤติพรหมจรรย์

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2546

 

 

คนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่ม

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๐๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร