ผู้เสียประโยชน์

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2548

 

ผู้เสียประโยชน์

 

“ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาผู้มัวถือฤกษ์อยู่
ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์
ดวงดาวจักทำอะไรได้”


ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๖

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร