สัตบุรุษ

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2548

 

 

“ผู้มีปรีชาใดๆ เป็นคนกตัญญูกตเวที
มีกัลยาณมิตรสนิทสนมกัน
และช่วยทำกิจของมิตรผู้ตกยากโดยเต็มใจ
ท่านเรียกคนอย่างนั้นว่า สัตบุรุษ”


 

ขุ. ชา. จตฺตฬีส. ๒๗/๕๔๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร