ที่ไม่มีคนดี

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2546

 

ในที่ใด ไม่นับถือคนดี มีแต่คนดูถูกคนดี
หรือมีแต่ยกย่องคนเลว
ในที่นั้น คนดีย่อมอยู่ไม่ได้แน่แท้

 

เนรุชาดก ขุ.ชา. 27/864

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร