ไม่ประมาท

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2549

 

ไม่ประมาท

 

“ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท

เข้าใจจัดการ เลี้ยงชีวิตพอสมควร

จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้”

 

อง. อฎฐก. ๒๓/๒๙๘