การทำกิจให้เสร็จ

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2546

 

 

พึงรีบทำกิจให้เสร็จล่วงหน้า
อย่าให้กิจมาบีบรัดตัวในเวลาที่ทำกิจ
คนที่รีบทำกิจเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเช่นนั้น
กิจนั้นก็จะไม่บีบรัดตัว
ในเวลาที่ทำกิจ

 

สมุททวาณิชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๓๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร