ความสำเร็จ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2559

 

ความสำเร็จ
 
ทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์   ดำรงสติให้มั่น
ทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย   แม้ว่าเราจะหลับบ้าง  ตื่นบ้าง  
ฟุ้งบ้าง  ไม่ฟุ้งบ้าง   เท่ากับเรากำความสำเร็จ
ในการเข้าถึงธรรมไว้ล้านเปอร์เซ็นต์

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓