จัดระบบใจ

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2557

 

จัดระบบใจ

 

  ถ้าใจยังสับสนอยู่ ก็ยังไม่พร้อม ที่จะรับภาระกิจอะไร
จะเรียนหนังสือ สอนหนังสือ ทำมาหากิน หรือทำอะไร
ก็ไม่ได้ดี
    ถ้าใจยังไม่มีระบบระเบียบ ยังไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้น
เมื่อใดที่เราจัดระบบ ระเบียบความคิดได้แล้ว ทำใจให้
หยุดนิ่งได้แล้ว เราจึงค่อยริเริ่ม ทำสิ่งต่าง ๆต่อไป
 


 

คุณครูไม่ใหญ่

8 มิถุนายน 2550

 Total Execution Time: 0.00099230209986369 Mins