เหนื่อยแต่คุ้ม

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
เหนื่อยแต่คุ้ม
 

ถามว่า  "เหนื่อยไหม"ในการที่เราจะชวนเขามาทำความดี
ตอบว่า "เหนื่อย"

แต่ไม่ว่าจะทำมาค้าขายก็เหนื่อยจะออกกำลังกายเพื่อให้ความแข็งแรงกับตัวเราก็เหนื่อย แปลว่า  จะทำอะไรก็เหนื่อย  แต่เหนื่อยแล้วมันสุดคุ้มเหนื่อยแต่มีความสุข

มีหลายคนถามหลวงพ่อว่า  "เหนื่อยไหม"ก็เหนื่อยนะ  แต่มีความสุขในการที่จะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟัง  หรือให้ทุกคนได้ทำความดีเพราะฉะนั้นราเกิดมา  เราก็ต้องเหนื่อยและก็ต้องเหนื่อยกันทุกวันด้วย  เราหาวิธีเหนื่อยที่มันคุ้ม
 
 

15  กรกฎาคม  พ.ศ.2550
พระเทพญาณมหามุนี(วิ.)
หนังสือ "เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร" เล่ม 3 
หน้า 132