เงินตรา

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
...เงินตราทุกสกุลใดๆ เงินตราสกุลใดๆ
ไม่อาจเอาไปใช้ในเทวโลกได้
มันต้องเปลี่ยนสกุลบุญ แปรเป็นบุญไปก่อน
แล้วถึงจะเปลี่ยนกลับไปใช้ในเทวโลกเป็นทิพยสมบัติ
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้ให้ดี

 

...ถ้าเราทำบุญกันด้วยทรัพย์เราก็จะได้ทรัพย์มา
ถ้าทำบุญด้วยความรู้เราก็จะได้ความรู้มา
มีดวงปัญญาฉลาด เราทำด้วยอะไรเราได้อย่างนั้น

 

...ปลูกถั่วก็เป็นถั่ว ปลูกงาก็เป็นงา
ปลูกถั่วจะไปเป็นงาไม่ได้ สั่งสมบุญสั่งสมบารมี
เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งการสร้างบุญ

 

...แล้วอย่าไปคิดเอาเองว่าบุญเราสร้างเยอะแล้ว
พอแล้ว อย่าคิดนะลูกนะ

 

...ถ้าบุญเราพอแล้วเราไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอก
เราไปนิพพานกันหมดแล้วไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้ว
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
  10 ตุลาคม 2547
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร