ทุกครั้งที่ทำบุญ..ต้องอธิษฐานจิต

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2557

 

ทุกครั้งที่ทำบุญ..ต้องอธิษฐานจิต

 


    ทุกครั้งที่ทำบุญ เราต้องอธิษฐานถือเป็นอธิษฐานบารมีของเราพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ก็ทำอย่างนี้มาตลอด


จะทำบุญอะไร ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐาน เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่


ฉะนั้น เราทำบุญอะไรจะทำบุญเล็ก บุญปานกลาง บุญใหญ่  จะต้องอธิษฐานจิตให้ดี เป็นการเซ็ตโปรแกรมภายในตัวเป็นเป้าหมายชีวิตของเราเอาไว้

 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่