น้อมใจไปในพระพุทธเจ้า

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2557

 
 
น้อมใจไปในพระพุทธเจ้า
 

   การน้อมใจไปในพระพุทธเจ้า แล้วกระทำการบูชา อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นทางมาแห่งมหากุศลทีเดียว เป็นทางมาแห่งความสุข และมหาสมบัติทั้งหลาย

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เลย การที่เราส่งใจไป ในพระพุทธเจ้าบ่อยๆ  และต้องทำให้เป็นปกตินิสัย เราจะได้รับอานิสงส์ใหญ่ กระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร