หลับตา นิ่งในนิ่ง

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

หลับตา    นิ่งในนิ่ง

 

หลับตา    นิ่งในนิ่ง
เข้าไป     ให้หลุดเข้าไป
เลย ผ่านดวงธรรม  ผ่าน
องค์พระ    เข้าไปอย่าง
สบาย ๆ นิ่งเคลื่อนเข้า
กลางไปเรื่อย ๆ สว่าง
มีความสุข สบาย ๆ 
สว่างเพิ่มขึ้นอย่างสบาย ๆ
ให้เห็นองค์พระ ชัดใส
สว่าง  ปล่อยเคลื่อนเข้า
กลางไปเรื่อย ๆ 


  พระเทพญาณมหามุนี

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร