ชีวิตปลอดภัยเมื่อเข้าถึงธรรม

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
ชีวิตปลอดภัยเมื่อเข้าถึงธรรม
        

 

        ถ้าหากเราไม่เข้าถึงพระธรรมกาย ชีวิตของเรายังไม่ปลอดภัยยังว้าเหว่ ยังหงอยเหงาอยู่

       เหมือนคนว่ายน้ำอยู่ในกลางท้องทะเลมหาสมุทร จะต้องพบปะเจอะเจอ ภยันตรายนานาชนิด ตั้งแต่สัตว์ร้าย คลื่นลม ตลอดจนกระทั่งหมดแรงจมน้ำตายอย่างนั้นเมื่อไรเราขึ้นเกาะได้เราจึงจะปลอดภัย

        ในทะเลของชีวิตก็เช่นเดียวกัน มีเกาะแห่งธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ระลึก พระพุทธเจ้าตรัสไว้

       ธมฺมทีปา ธมฺมสฺสรณา นาญฺญสฺสรณามีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง สิ่งอื่นไม่ใช่นี่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนี้
 

              
                       คุณครูไม่ใหญ่
   2 มกราคม 2554

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร