วิธีแก้เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2557

 
 
วิธีแก้เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ


การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ
แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน
เราก็ต้องพยุงขึ้นด้วยการสั่งสมบุญให้มากๆ


ถ้าบุญของทุกคนในประเทศมีมาก
สิ่งต่างๆ ภายนอกมันก็ทำอะไรไม่ได้
เหมือนร่างกายเราแข็งแรง
แม้เชื้อโรคร้ายจะระบาดเต็มอากาศ
เต็มท้องฟ้า ร่างกายก็ไม่เป็นอะไร


แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ
แม้เชื้อโรคเล็ก ๆ น้อยๆ ก็เป็นเรื่องใหญ่
บุญในตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าหย่อนลง
เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นได้


แม้ตอนนี้ชาวโลกยังไม่เข้าใจ
เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างไปก่อน
อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา
เราก็ลุยสร้างบารมีกันเรื่อยไป
 
 
 

คุณครูไม่ใหญ่
๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐
เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓
 
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร